Zákon č. 430/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Zákon č. 430 nezakazuje predaj ani používanie plastových výrobkov, len ich obmedzuje v zmysle znižovania spotreby plastov.

Prevádzky Take away (konzumácia potravín a nápojov na inom mieste ako je miesto predaja)

Vo všetkých takýchto zariadeniach je naďalej povolené baliť jedlo do plastových nádob, menu boxov (XPS=extrudovaný polystyrén), termo misiek z XPS a plastových pohárov.

Povinnosťou týchto prevádzok je, že musia účtovať prepravný obal a informovať o tom. A tiež musia mať v ponuke biologicky rozložiteľný obal alebo opakovateľne použiteľný obal.

Tento oznam si môžu prevádzky Take away napísať na okienko alebo do jedálneho lístka:

Jednorazové plastové nádoby na potraviny a poháre na nápoje poskytujeme za úhradu. Zároveň Vám ponúkame biologicky rozložiteľnú alternatívu a pripravujeme aj opakovane použiteľnú alternatívu.

 

Trvalé prevádzky verejného a rýchleho stravovania s konzumáciou potravín a nápojov v mieste predaja.

V týchto prevádzkach sa zakazuje poskytovať konečnému spotrebiteľovi jednorazové plastové výrobky (príbory, taniere, slamky a miešadlá) na konzumáciu priamo v prevádzke.

Ak si v takejto prevádzke necháte jedlo zabaliť so sebou, môžu sa na tento účel použiť plastové obaly a obaly z XPS (extrudovaný polystyrén)

Poznámka: Zariadenia školského stravovania a závodné jedálne nie sú prevádzkou verejného a rýchleho stravovania.

 

V prípade verejných podujatí sa zakazuje používanie plastových riadov (taniere, príbory, miešadlá a slamky). Plastové poháre z materiálov PP,PET,PLA sú povolené.

 

Pokiaľ ste prevádzka, ktorá používa obaly z papiera, dreva, hliníka alebo cukrovej trstiny,

netýkajú sa vás žiadne obmedzenia.