Author Archives: majitel

Čo znamená označenie výrobku FSC?

Forest Stewardship Council® (FSC) je nezávislá medzinárodná mimovládna organizácia, ktorá podporuje environmentálne vhodné, sociálne prospešné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov. FSC vytvára priestor pre ľudí s rôznymi záujmami a zameraním na diskusiu a riešenie problémov obhospodarovania lesov vo svete. Organizácia FSC bola založená v roku 1993 a vo svete pôsobí prostredníctvom siete národných iniciatív a […]