Čo znamená označenie výrobku FSC?

Forest Stewardship Council® (FSC) je nezávislá medzinárodná mimovládna organizácia, ktorá podporuje environmentálne vhodné, sociálne prospešné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov. FSC vytvára priestor pre ľudí s rôznymi záujmami a zameraním na diskusiu a riešenie problémov obhospodarovania lesov vo svete. Organizácia FSC bola založená v roku 1993 a vo svete pôsobí prostredníctvom siete národných iniciatív a regionálnych zastúpení. FSC vytvorila medzinárodný systém certifikácie lesov vo svete, ktorý umožňuje identifikovať a verifikovať zodpovedné obhospodarovanie lesov, ktoré vyvážene rešpektuje environmentálne, sociálne a ekonomické požiadavky.
FSC princípy

Princíp 1: Dodržiavanie právnych noriem a princípov FSC

Princíp 2: Vlastnícke a užívateľské práva a povinnosti

Princíp 3: Práva pôvodného obyvateľstva

Princíp 4: Vzťahy k miestnemu obyvateľstvu a práva pracovníkov

Princíp 5: Úžitky z lesa

Princíp 6: Vplyv na životné prostredie

Princíp 7: Hospodársky plán

Princíp 8: Monitorovanie a hodnotenie

Princíp 9: Zachovanie lesov s vysokou ochranárskou hodnotou

Princíp 10: Plantáže
Obchodná značka Forest Stewardship Council (FSC) označuje, že drevo použité na výrobu produktu pochádza z lesov, ktoré sú dobre a zodpovedne obhospodarované podľa prísnych environmentálnych, sociálnych a ekonomických štandardov. Pre spotrebiteľa teda značka FSC predstavuje záruku, že kúpou takéhoto výrobku neprispievajú k poškodzovaniu a ničeniu lesných ekosystémov a nepodporujú nelegálnu ťažbu v lesoch.