Top gastro a párty doplnky roku 2021

  Váš košík je prázdny

Kategórie


Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.hedonia.sk.Podmienky bližšie určujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Objednávka a uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy:

a/  akákoľvek objednávka zaslaná prostredníctvom internetového obchodu www.hedonia.sk je záväzná. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa  oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom a že s ním súhlasí.

b/ Objednávka tovaru je návrhom kúpnej zmluvy. V okamžiku prevzatia obchodného tovaru kupujúcim vzniká kúpna zmluva.

c/ Aby bola elektronická objednávka platná, je nutné vyplnenie všetkých formulárov, predpísaných údajov a ich náležitostí.

d/ Miestom dodania je adrese uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

d/ Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny a jeho prevzatia.

 

Objednávky

Objednávku tovaru možno doručiť faxom,e-mailom,poštou alebo prostredníctvom internetového obchodu.Na objednávky prostredníctvom internetového obchodu poskytujeme zľavu 2%.Pre zmluvných partnerov internetový obchod slúži ako katalóg produktov(ceny sú pre nich zmluvne stanovené a nemenné.)

 

Dodacie podmienky

a/ Vami objednaný tovar bude expedovaný najneskôr do 48 hodín od zadania objednávky. Pokiaľ sa tovar nachádza na sklade mimo SR doba expedície sa posunie o 24 hodín. Dodávku v rámci mesta Nitry zabezpečujeme bezplatne vlastnou dopravou.Vo väčšine prípadov hneď na druhý deň po doručení objednávky.

b/V prípade dodávky tovaru mimo regiónu mesta Nitra účtujeme poštovné a balné v nasledovných kategóriách:

Hmotnosť zásielky            Sadzba(EUR)        Sadzba(SKK)

     1-5 kg                            5                     

    6-10 kg                           5,3

  11-15 kg                           6

  16-20 kg                           6,7

UPOZORNENIE

 Pri preberaní tovaru:

1.Skontrolujte neporušenosť obalu a baliacej pásky.V prípade poškodenia uvedených prvkov prekontrolujte obsah a stav zásielky spolu s prepravcom.

Pri zjavnom poškodení tovaru je kupujúci povinný spísať s prepravcom zápis o rozsahu škôd,alebo zásielku neprebrať. 

Pri porušení obalu je nutné informovať predajcu do 48 hodín.

 

Podmienky záruky a reklamačný poriadok

Kupujúci musí predávajúcemu reklamovať vady tovaru bezodkladne podľa platných nariadení Obchodného zákonníka. Reklamácie zistené vizuálnou kontrolou (poškodený plast,mechanické poškodenie výrobku, atď) akceptujeme do 10 pracovných dní odo dňa dodania ale len ak ide o výrobné vady.    

Ak je na tovar poskytnutá záruka, musí byť reklamácia uplatnená do konca doby záruky.

Pri reklamácii tonerov a atramentových kaziet musí reklamujúci zaslať aj výtlačok z tlačiarne na ktorom vidno preukázateľnú vadu tlače z dôvodu chyby dodanej náplne.

 

Ochrana osobných údajov

 Žiadne údaje týkajúce sa obchodných transakcíí nie sú poskytované tretím stranám.Vaše osobné dáta použité pri obchodnej korešpondencii nebudú poskytnuté tretím stranám.